Roskilde Fiskeland på Roskilde Festival 2016

Jeg indvilliger hermed i at arbejde ulønnet for Roskilde Fiskeland under Roskilde Festival i 32 timer (4x8 timer) mod udlevering af et styk personligt festival armbånd.

Arbejdet indebærer:
At møde på vagten 15 minutter før vagten påbegyndes, så opgaverne kan fordeles og du kan klæde om samt vaske hænder. At påtage sig de opgaver, som de ansvarlige uddelegerer.
I boden: Madproduktion, salg, rengøring, oprydning, aflæsning af varer fra leverandører.
I baren: Salg, opfyldning, rengøring, oprydning.

Regler:
Det er forbudt at møde beruset på vagt.
Brud på ovenstående regler medfører øjeblikkelig klipning af armbåndet.

Der udover:
Afbud accepteres ikke.

Ved sygdom eller evt. forsinkelse, kontaktes vagtansvarlig på Roskilde fiskelands telefon. Telefonnummeret kommer i senere information. Ved udeblivelse fra vagt indberettes navn til Roskilde Festival.